søndag 18 marts 2018

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 ørestad

Nu skal der bygges køleanlæg i den grønne oase ved Fælleddiget

faelleddiget fjernkoelecentralKøbenhavns Kommune giver dispensation ti HOFOR - syv meter højt fjernkøleanlæg skal bygges langs landkanalen

• HOFOR Spildevand København A/S har søgt om tilladelse til at opføre en fjernkølecentral på 910 kvm.på Fælleddiget 2. Adressen er idag et grønt område langs med Nordre Landkanal.
Kølecentralen skal producere klimavenlige løsninger til virksomheder med behov for køling i Ørestad City.
Teknik- og Miljøudvlaget i Københavns Kommune har på sit møde i denne uge givet dispensation fra lokalplanen, så HOFOR kan bygge centralen. Det var nødvendigt med en dispensation fordi Fælleddiget 2 ligger uden for lokalplanens byggefelter, og fordi fjernkølecentralen med sine 910 kvm. i syv meteers højde bliver en ganske stor bygning.

Syv meters højde
Fjernkølecentralen får en højde på 7,1 meter og udføres uden tag. Facadeudformningen består af lodrette trælameller med beplantning og mulighed for ophold i form af bænke langs facaden.
Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at offentligheden fortsat kan færdes langs kanalanlægget. Den grønne gang- og cykelsti langs Fælleddiget bevares, og der vil blive plantet træer og buske.

Frygter støj, trafik og skygge
Men naboer til den nye kølecentral er utilfredse med planerne, og har lavet en underskriftindsamling, og forslået en alternativ placering. De ønsker at byggeriet flyttes endnu længere op til Vejlands Allé.
Naboerne frygter også støjgener, skyggevirkninger, mere trafik og et mindre grønt område.
Også Amager Vest Lokaludvalg har i sit høringssvar udtrykt bekymring for at placere et fjernkøleanlæg på 7,1 meter i højden og med en fjernkøleproduktion, som er aktiv 24 timer i døgnet, i et boligkvarter.
Men forvaltningen har svaret, at placeringen er i overensstemmelse med lokalplanen. Grundstykket ejes af HOFOR og har siden lokalplanens vedtagelse været udlagt til tekniske anlæg.

Automatisk styring
De øvrige bekymringer tilbagevises også. F.eks. oplyser forvaltningen, at fjernkøleanlægget skal overholde de gældende bestemmelser om støj fra erhverv.
"HOFOR har meddelt forvaltningen, at anlægget vil være meget støjsvagt (...) de indvendige sider af den åbne bygning er beklædt med lyddæmpende materiale. Fjernkølecentralen vil derfor udsende en svag summen (..)  Udstyret reguleres automatisk ned i kapacitet, således at støjen ved mindre belastninger vil være lav", står der i indstillingen til politikerne.
Me dhensyn til det grønne område, "vil projektet vil bidrage til fremadrettet at styrke grundens beplantning, idet der på grundstykket vil blive tilført træer, buske mv."
Så nu har HOFOR fået sin dispensation, og kan gå igang med at bygge sin fjernkølecentral.

Godt liv:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

euronews