lørdag 20 januar 2018

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 ørestad

Nu bliver Ørestad mere ældre- og handicapvenlig

tilgaengelighed landkanalArbejdet med at gøre det nemmere for gangbesværede og svagtseende at færdes trygt og sikkert i bydelen er begyndt

•  Københavns Kommune kortlagde i starten af året alle de steder, hvor ældre og  personer med handicap ikke har så nemt ved at komme frem, bl.a. i Ørestad.  
I budgetforhandlingerne for 2017 blev der i alt afsat 7,5 mio. kr. til at kortlægge tilgængeligheden for borgere med færdselshandicap i København. Størstedelen af pengene blev øremærket til en indsats i Ørestad, hvor der er et særligt stort behov for at forbedre tilgængeligheden. Det arbejde sætter kommunen i gang allerede i år, så der frem mod næste sommer anlægges ledelinjer, opmærksomhedsfelter og ramper for knap fem mio. kr. i Ørestad.

Nemmere at komme frem
Det skal nemlig være nemmere for ældre og københavnere med færdselshandicap at komme rundt i byen. Kørestolsbrugere, gangbesværede, blinde og svagtseende har brug for hjælpemidler, så de kan orientere sig og færdes nemt og sikkert i trafikken, for eksempel ramper ved fortove, fliser med rillet overflade og ledelinjer.
”København skal være en attraktiv og nem by for alle at komme rundt i. Det betyder meget for at få hverdagen til at fungere, at alle kan komme nemt og sikkert til for eksempel lægen, indkøb eller på biblioteket. Derfor gør vi en ekstra indsats for, at ældre og københavnere med handicap kan bruge byen, være en del af fællesskabet og så vidt muligt være selvhjulpne” siger overborgmester Frank Jensen (S).

handicap barriererDer mangler ledelinier
Kortlægningen er lavet i samarbejde med Ældrerådet, Handicaprådet og byens lokaludvalg. Kortlægningen viser, at det især er ramper, retnings- og opmærksomhedsfelter og ledelinjer, der mangler. Frem mod næste sommer vil 800-1.000 ramper blive etableret ved fortove over hele byen.
”Vi er meget tilfredse med, at der er fokus på at forbedre ældres tilgængelighed i København. Det er meget vigtigt, at det er trygt og sikkert at færdes i byen. Det betyder, at ældre kommer mere ud blandt andre mennesker og kan leve det liv, som de altid har gjort, selvom de er blevet gangbesværede,” siger formand for Ældrerådet, Kirsten Nissen.

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

euronews