lørdag 20 januar 2018

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 ørestad

250 træer til Ørestad Syd

parkrummet richard mortensens vejBeplantning skal skabe byrum i en menneskelig skala, samt hygge og læ

• Bedre opholdsmuligheder for borgerne og bedre vækstbetingelser for træer og planter. Det er en del af G/F Ørestad Syds plan for udvikling af bydelens grønne områder., og i år plantes over 250 træer langs Robert Jacobsens Vej og Richard Mortensens Vej.
Borgernes ønsker om mere brugbare byrum i Ørestad Syd slog rod sidste efterår ved pladsen ud fra Café 8Tallet, hvor man fik plantet 70 piletræer. De udgør tilsammen en en læskærm, så pladsen føles mere intim og rar at opholde sig på.
Nu er turen kommet til området nord for pladsen samt ved molen for enden af Richard Mortensens Vej, hvor der etableres træbede, der bryder gadens lange, lige og til tider vindomsuste forløb.
Beplantningen skal skabe byrum i en menneskelig skala, så man får lyst til at bruge byrummene - også i længere tid ad gangen.

Flere træer i kanalgaden
Der sættes desuden en række nye træer og planter på den grønne skråning mellem kanalen og den sydlige del af Robert Jacobsens Vej. Her er planen at beholde det stringente allé-udseende, men plante mindre buske, træer og høje græsser ind mellem dem. På den måde opblødes den bratte overgang mellem de meterhøje bygningskroppe og de flade arealer tæt på vandet. Mellem træerne etableres mindre opholdsareale, så man stadig kan komme helt ned til vandkanten.

Partnerskab om træer
Som en del af projektet har Grundejerforeningen Ørestad Syd indgået aftale om de såkaldte Partnerskabstræer, som leveres gratis af Københavns Kommune. For at få fat i træerne skal man selv stå for plantning og pasning. Jorden i områderne lider under dårlige vækstforhold, og derfor skal der nu laves en gennemgående forbedring ved at fjerne de træer som ikke længere er i vækst, og erstatte jorden omkring dem, inden man planter nye. Det vil skabe bedre vækstbetingelser og bidrage til biodiversiteten på de grønne områder. Træernes rødder skaber små hulrum og en mere iltholdig jord, hvor nedfaldne blade bliver til næringsholdig muld. Den øgede beplantning er også med til at tiltrække insekter og smådyr.

Tredie etape
I denne måned er gartnerne gået i jorden for at forberede områderne til de mange nye træer og planter. Det forventes, at arbejdet er færdigt allerede inden jul, så planterne er klar til at springe ud i foråret 2018.
Projektet udgør tredje etape af den helhedsplan for udvikling af bydelens grønne områder, som Grundejerforeningen Ørestad Syd lancerede sidste år. Helhedsplanen er skabt på baggrund af beboerønsker, som blev indsamlet på flere indledende workshops.
De i alt 15 etaper, som Helhedsplanen består af, skal realiseres henover de kommende år.
”Realiseringen af områder i helhedsplanen indebærer også en finansiering, som skal falde på plads. Det er ikke målet, at alt skal laves på én gang, men at grundejerforeningen realiserer enkelte arealer år for år i takt med, at grundsalg i bydelen afsluttes og grundejerforeningens medlemsindtægter stiger. Denne udvikling kender vi fra både Ørestad City og Ørestad Nord, hvor udviklingsprojekter løbende realiseres i takt med, at der bliver penge til det,” forklarer bestyrelsesformand Steen Jürs.  
Han tilføjer, at med så langsigtede og ambitiøse planer må man tage højde for diverse ændringer undervejs.
”De enkelte forslag til arealer skal projekteres og kvalificeres løbende, og der må derfor forventes ændringer. Men de overordnede linjer er nu udstukket,” siger han.

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

euronews