søndag 18 marts 2018

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 ørestad

Overdækning af motorvejen er stadig i spil

BCVA motorvej overdaekningBy og Havn regner med at få brug for yderligere kvadratmeter til erhvervsbyggeri i Ørestad. Derfor holdes muligheden for overdækning af motorvej og jernbane stadig åben

• I de kommende fire år vil By & Havn sælge 220.000 etagemeter byggeret til nye boliger i Ørestad Syd. De første 120.000 etagemeter forventes at blive solgt meget snart. Det fremgår af selskabets nye forretningsstrategi for perioden 2016-2019, som netop er blevet godkendt af By og Havns ejere, Københavns Kommune og Transport- og Bygningsministeriet.

Låg på motorvejen
I planen er det også målet at sælge cirka 50.000 etagemeter byggeret til erhverv i Ørestad Ciy og Syd. Tallet er sat relativt lavt, på baggrund af, at der stadig er ledige erhvervslokaler i Ørestad.
Men markedet for erhvervslokaler er på vej op efter finanskrisen. I dag er der ’kun’ 130.000 etagemeter erhvervsbyggeri i f.eks. Ørestad City, så på længere sigt kan By & Havn få brug for endnu flere etagemeter til erhvervsbyggeri.
Og derfor genoplives ideen om at skabe et nyt businnes-centrum lige oven på Øresundsmotorvejen:
”Hertil kommer på længere sigt en yderligere erhvervsrummelighed på 200.000 etagemeter, som etableres ved at overdække bane og motorvej,” skriver By og Havn i sin strategi.Tegnestuen BCVA præsenterede i 2013 et forslag til en ny helhedsplan for  Ørestad City, herunder at der skal bygges et nyt businesskvarter ovenpå motorvejen. Muligheden er også til stede i lokalplanerne for området.

Foto: Tegnestuen BCVA's illustration af det nye businesskvarter ovenpå jernbane og motorvej.

Boliger på Amager Fælled
By og Havn vil i de kommende fire år udvikle et nyt kvarter, Amager Fælled Vest, på Amager Fælled langs metroen. Bykvarteret forventes udviklet primært med boliger og en samlet byggeret på ca. 250.000 etagemeter.
Der er allerede udskrevet en konkurrence om en masterplan for området. Vurderingen er at der først bliver brug for at sælge byggeretter på fælleden efter 2020, men selskabet vil alligevel være i god tid, og går efter en lokalplanvedtagelse i slutningen af 2017.

Ude af Ørestad Nord
Inden 2020 vil By og Havn være helt ude af Ørestad Nord. Alle byggeretter (ledige grunde) skal være afhændet.
Der mangler kun 55.000 etagemeter byggeret til erhverv i August Schade Kvarteret, og 12.000 etagemeter byggeret ud mod Amagerfælledvej.
Her søger By og Havn nu om en ændring i lokalplanen, som skal gøre det muligt at opføre en blanding af private og almene boliger.  

Parkering er strategisk vigtigt område
By og Havns parkeringsforretning er også med i den nye forretningsstrategi.
”Parkering er en integreret del af hele byudviklingen og et afgørende element i relation til en optimering af selskabets byudviklingsaktiviteter”, skriver By og Havn, som mener at det kan komme på tale at afhænde parkerinsanlæg, men først når By og Havn er helt færdig med at udvikle et område.By & Havn ejer og driver i dag ca. 5.300 parkeringspladser.

Godt liv:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

euronews