lørdag 17 marts 2018

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 ørestad

Kultur- og beboerhus på vej til Ørestad Syd

byens hus eksempelIllustration af kulturhus (eksempel).
• Om fire år kan Ørestad have sit eget Kultur- og Beboerhus for enden af Asger Jorns Allé i Ørestad Syd. 'Byens Hus' bliver på 2.200 kvadratmeter og kommer både til at rumme foreningslokaler, minibibliotek, indtil flere sale samt omklædnings- og baderum. Der er desuden planer om at huset skal rumme et beboerhotel, café og cykelværksted

Det er By & Havn, som vil stille en grund til rådighed og bygge huset, hvorefter det lejes ud til Københavns Kommune og beboerforeningerne i Ørestad Syd. Ideen er at samle alle beboerlokalerne i de nye kvarterer i Ørestad Syd i ét hus. Ifølge lokalplanen skal 1% af det samlede boligareal bestå af fælles beboerlokaler. Ved at samle disse kvadratmeter i det nye Kultur- og Beboerhus, slipper bygherrerne for at afsætte plads til beboerlokaler. Og Ørestad og Vestamager får et fælles hus der kan bruges til mangfoldige formål.

byens hus placeringBilledet viser placeringen af Byens Hus. Huset er ikke tegnet endnu.Der er allerede udpeget en grund for enden af Asger Jorns Allé og lige ud til Kalvebod Fælled. Huset kan blive på 2.200 kvm. og By & Havn har i længere tid været i forhandlinger med Københavns Kommune, så huset udover at være beboerhus også kan være et rigtigt kulturhus for hele Ørestad og resten af Vestamager. Forslaget er nu at kommunen skyder fem mio. kroner i husbyggeriet, så det kan opgraderes til kulturhus. De samlede anlægsmidler skønes til at blive 25-30 mio. kroner. Dertil kommer driftsudgifterne, som skal deles mellem kommunen og beboerforeningerne. De årlige driftsudgifter for Københavns Kommune er foreløbigt skønnet til 2 mio. kr. forslaget skal behandles af Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune på et møde 20. april.

Byens Hus skal være et lokalt mødested og beboerhus, men altså også et offentligt samlingssted for alle borgere og foreninger i Ørestad Syd, og et hus med koncerter, teater, udstillinger osv. som kan tiltrække borgere fra hele Vestamager.  Det skal være anvendeligt 'for alle og til stort set alle formål', står der i oplægget til politikerne.

"Beboerne i nærområdet får et samlingssted og beboerne i Amager Vest får en destination for nye oplevelser. Med aktiviteter, events, kulturarrangementer og en strøm af mennesker store dele af døgnet, bliver Byens Hus en vigtig del af Ørestad Syds puls og rytme....Huset bliver en dynamisk bygning og koblingspunkt for indendørs- og udendørsaktiviteter på kanten af Naturpark Amager og aktivitetspladserne på Asger Jorns Allé," står der i oplægget.

I bydelen er der bygget skøjtehal, Royal Arena og den ny Kalvebod Fælled Skole er på vej. Samtidig er det planen at skabe en ny hovedindgang til Kalvebod Fælled for enden af Asger Jorns Allé, som skal udvikles til at være bydelens aktive hovedgade. Der skal bl.a. laves fire aktivitetspladser med inspiration fra PLUG N PLAY. Det kan være parkour, street- og rulleområder, boldspil mv.

byens hus faciliteterKilde: 'Byens Hus'. Fremtidens Kultur- og Beboerhus i Ørestad Syd. (By & Havn 2017).Funktionerne kan understøtte et spirende, aktivt foreningsliv i Ørestad, der allerede i dag er udfordret i forhold til at finde plads til aktiviteter. Der kan oprettes en satellit til Ørestad Bibliotek, samtidig med at pladsen foran huset kan inddrages til koncerter og markeder. Multisale og aktivitetsrum kan rumme forskellige sportsgrene, og 3. halvleg kan afvikles i caféen.

Befolkningstilvæksten i Amager Vest stiger frem til år 2026 med 42%. Kommunen regner med at der vil bo 10.000 borgere i Ørestad Syd i år 2026, og samlet 90.000 i hele Amager Vest. Hvis man laver en simpel fremskrivning af behovet for kultur- og fritidsfaciliteter, får Ørestad/Vestamager brug for en idrætshal, en svømmehal, tre fodboldbaner samt et kulturhus. Ørestad Idrætsforening, der har aktiviteter som løb, fodbold, gymnastik og kampsport, har da også tilkendegivet, at de ser et stort potentiale i huset.  

Planen er, at Byens Hus står færdigt senest i 2021. Herefter vil By & Havn overdrage det til en forening, som de kommende grundejere i Ørestad Syd er pligtige medlemmer af. Denne forening bliver ejer af huset. Foreningen og KFF indgår en samarbejdsaftale om driften af huset.

 

Godt liv:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

euronews