lørdag 17 marts 2018

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 ørestad

Ørestad Skole låner bibliotekets førstesal

bibliotek arbejdsbordKommunen vil inddrage Ørestad Biblioteks førstesal. Den overfyldte Ørestad Skole mangler plads til fire ekstra klasser, som allerede starter på skolen til maj

• Mere plads til skolen, mindre plads til biblioteket. Det er planen i Børne- og Ungdomsforvaltningen, som har travlt med at finde en løsning på Ørestad Skoles store kapacitetsproblemer. De har nu fremlagt en akut plan for Kultur- og Fritidsudvalgets politikere, som skal skaffe ekstra plads på skolen, på bekostning af Ørestad Biblioteks førstesal i bygningen.

Allerede i dette skoleår har skolen 32 klasser, selv om den er bygget til maksimalt 30 klasser. Næste skoleår vil skolen have 36 klasser, da der starter 4 ekstra 0.-klasser. De cirka 100 børn starter allerede på skolens fritidsordning til maj. Forvaltningens plan er at flytte alle lærernes forbedredelseslokaler og mødelokaler ned på 1. etage, som tilhører Ørestad Bibliotek. Det frigiver nogle rum på de øvrige etager, som så skal indrettes til de nye børn.

På første etage har biblioteket idag computerarbejdspladser, udstillinger, minibiograf og og aktivitetsrum, ligesom at det her, at man finder afdelingen med faglitteratur. Men alle reolerne med faglitteratur kan midlertidigt blive stillet op i Ørestad Skoles foyer på anden sal, skriver forvaltningen.

Forvaltningen oplyser, at lånet af førstesalen på biblioteket kun er midlertidig. Allerede i september måned i år vil man være klar med en anden og permanent ombygning af skolen, så den kan rumme de ekstra børn. Det fremgår ikke af indstillingen til politikerne, hvad denne permanente plan indeholder. Men opstilling af pavilloner udenfor skolen er opgivet. Det vil tage for meget plads fra børnenes skolegård og udearealer.

"Meget besynderligt"
Planen om at inddrage dele af beblioteket drøftes på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 20. april. Men kun fordi, at to af udvalgets medlemmer, Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen (EL), af ander kanaler har hørt og Børn- og Ungdomsforvaltningens planer. De er stærkt utilfredse med at biblioteket skal afgive så meget plads, uden at sagen er blevet forelagt for udvalget.
"Det forekommer meget besynderligt, at en sådan indskrænkning, der er i direkte modstrid med det oprindelige udgangspunkt for bibliotekets rolle, påtænkes at finde sted, uden at det politiske udvalg har været inddraget," udtaler de to politikere.

Vil høres i alle sager
Det er ikke første gang, at de to politikere har oplevet, at der sker ændringer af kultur- og fritidsinstitutionerne, uden at udvalget har været inddraget. Problemet blev drøftet i udvalget i december måned, hvor Enhedslisten foreslog at også lokaludvalgene blev inddraget, når der skulle flyttes, inddrages eller omlægges faciliteter.
De mener at det er "mere end beklageligt" at forvaltningen "ikke har lyttet tilstrækkeligt til de holdninger, der i den anledning blev tilkendegivet".

Godt liv:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

euronews