lørdag 17 marts 2018

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 ørestad

Ungdomsboliger og almene boliger i Ørestad Nord

amagerfaelledvej almeneboligerLokalplan for nyt boligbyggeri langs Amagerfælledvej klar til at blive vedtaget på rådhuset

• Planen er at der skal bygges 137 ungdomsboliger og 289 kollegieboliger på den tomme grund foran IT-Universitetet og langs Amagerfælledvej. Projektet omfatter også et mindre antal små almene familieboliger.
På mandag forventes det at Teknik- og Miljøudvalget giver tilladelse til at der kan bygges to store bygninger på op til otte etager langs med Amagerfælledvej. Mellem bygningerne og IT-Universitetet kommer der et friareal, som dog er reserveret til en evt. kommende udvidelse af IT Universitetet.

Boliger frem for erhverv
Oprindeligt var grunden udlagt til byggeri af kontor og serviceerhverv. Men kommunen har nu efterkommet et ønske fra grundejeren, By & Havn, om at ændre områdets status. Sagen har været på udvalgets dagsorden en gang før, i januar måned, men her var der en fejl i udregningen af etagearealet, derfor foreligger der nu et tilrettet forsalg til ændring af lokalplanen.
Henning Larsen Architects har udarbejdet en skitse af byggeriet for udvikleren Tetris A/S, som er interesseret i at bygge ungdomsboligerne for boligselskabet FSB. De private kollegieboliger skal opføres af selskabet UMEUS.

amagerfaelledvej kollegieboligerØverste foto: Illustration af kollegieboligerne ved Kaj Munks Vej. Dette foto: De almene boliger ved Rued Langgaards Vej. Kilde: Hennning Larsen Architects/Københavns Kommune.For lidt grønt
Det massive byggeri kommer til at ligge langs Amagerfælledvej fra Kaj Munks Vej til Rued Langgaards Vej. Det giver ikke plads til mange grønne friarealer. Amager Vest Lokaludvalg har da også påpeget dette i sit høringssvar.
"Friarealet er meget begrænset og lokaludvalget foreslår, at bebyggelsen trækkes tilbage, så der etableres et grønt bælte mod Amagerfælledvej, som del af et længere grønt forløb" skriver lokaludvalget, som også foreslår, at det lange facadeforløb brydes op på midten for at skabe en åbning mod IT-Universitetet.

Teknik- og Miljøforvaltningen mener at beboerne i de nye ejendomme kan få del i de eksisterende grønne områder i Ørestad Nord. For der er brug for flere ungdomsboliger:
"Det planlagte grønne områdes fulde areal vil ikke kunne bevares, uden at øge bygningshøjden for boligprojektet væsentligt. Indskrænkningen af området kan ses i sammenhæng med, at de ca. 400 boliger til unge og studerende bidrager til kommunens mål om mindst 6.000 nye ungdomsboliger i kommunen frem mod 2027 og samtidig til mere byliv i området", skriver forvaltningen i indstillingen til politikerne.

Godt liv:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

euronews