fredag 23 februar 2018

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 ørestad

Anlæg af parker og byrum i Ørestad Syd er begyndt

orestad syd promenadeBy & Havn er gået i gang med at etablere de sidste grønne byrum og pladser i Ørestad Syd. Anlægsarbejdet strækker sig frem til slutningen af 2018. Ørestad Syd vil til den tid have en ny fælledpromenade, et skovbånd og en række mindre parker og pladser

I disse uger påbegyndes arbejdet med Fælledpromenaden, Else Alfelts Vej og Richard Mortensens Vej, tre pladser i Ørestad Syd samt indkørsler fra Robert Jacobsen Vej til tværgaderne med boliger.

Planen for Ørestad Syd er baseret på en ambition om at give de bedste muligheder for fællesskaber i bydelen – både de små og nære fællesskaber og de store, der tiltrækker besøgende fra hele København. Derfor er gader og byrum i Ørestad Syd indrettet i varierende størrelser og med forskellige aktiviteter.orestad syd park anlaegFælledpromenade
Med Ørestad Syds bygninger på den ene side og Kalvebod Fælled på den anden kan man på Fælledpromenaden nyde naturen og det urbane miljø på én og samme tid. Promenaden bliver 1 km lang – kun 100 meter kortere end strøget – og strækker sig fra Byfælleden i Arenakvarteret til søerne i syd. Den inddeles i to spor; et til ophold med plantebede og bænke og et til bevægelse. Promenaden etableres i lys beton og asfalt, som gør den egnet for både fodgængere, cyklister, rulleskøjteløbere og gangbesværede. Promenadens underlag dekoreres desuden med grafiske tegninger af fælledens flora og fauna og et ”målebånd” der viser distancen.
Arbejdet med promenaden er igangsat og forventes at blive afsluttet sidst i 2018.

Skovbånd langs Else Alfelts Vej 

Skovbåndet er navnet for landskabsarkitekturen og beplantningen langs Else Alfelts Vej, som gør vejen grøn. Skovbåndet har en landskabelig karakter inspireret af den danske, lyse skov. Langs kanterne af vejen plantes forskellige arter af træer, buske, og bundplanter, og der kommer to lommeparker med aktiviteter og opholdsmuligheder.
 Else Alfelts Vej og Skovbåndet forventes at være færdigt i slutningen af 2018Klimasikring og regnbede
Langs Skovbåndets østside kommer der ”regnbede”, som er beplantede lavninger i jorden, til opsamling af regnvand. Når det regner, vil der samle sig store vandpytter til glæde for kvarterets børn, samtidig med at regnebedene er en del af Ørestads klimasikring. De forsinker regnvandet, så det ikke ryger i kloaksystemet, men filtreres og indgår i Ørestads vandsystem i kanaler, render og søerne med et overløb til fælleden.

PARKEN I SYD
Parken i den sydlige del af Else Alfelts Vej bliver en lommepark med inspiration fra skoven. Her kommer træer, mindre bakkeformationer og regnbede. Et identitetsskabende, skulpturelt legeelement vil slynge sig mellem træerne og give mulighed for at klatre, balancere, gå armgang og slappe af i et klatrenet. Parken i syd bliver ca. 38 meter lang og 8-14 meter bred.Park mod nord
Træer, små bakkeformationer og regnbede fortsætter i denne park og suppleres med en grøn ø af gummi med en klatrefigur og betonstubbe til balanceleg. Gennem denne park løber en snoet grussti og langs kanten står der bænke. Parken mod nord bliver ca. 46 meter lang og 8-15 meter bred.

Parkbånd langs Richard Mortensens Vej 

Parkbåndet er navnet for landskabsarkitekturen og beplantningen langs Richard Mortensens vej. Det bliver en grøn og blå gade med et stringent og skulpturelt parkpræg. Der etableres en allé og en ”minikanal” – eller vandrende – langs vejen, og der skabes grønne lommer til aktivitet, ophold og leg.
Richard Mortensens Vej forventes at være færdigt omkring årsskiftet mens det forventes at Parkbåndet bliver etableret fra midten af 2018 til slutningen af 2018. 

 
KLIMASIKRING
Ørestads vandrender og kanaler er i forvejen en del af bydelens klimasikring, som opsamler regnvand og mindsker trykket på kloaksystemet. Foruden vandrenden langs Richard Mortensens Vej etableres også ”regnbede”, der er beplantede lavninger i jorden, til opsamling af regnvand.

PARKEN
I parken på Richard Mortensens Vej, hvor det stringente parkpræg fortsættes, ændrer vandrenden karakter og bruges som et legende element. Hen over den skarpt bugtende minikanal vil forskellige typer af kreative broer skabe genveje med f.eks. trædesten, en vippebro, en bølgebro og en klatrebro. Parken på Richard Mortensens Vej bliver ca. 37 meter lang og 21-24 meter bred.

Lege- og opholdsgader ved Robert Jacobsens Vej 

På Robert Jacobsens Vej foretages der mindre ombygninger af vejen, for at etablere forsyning af el vand mv. til bebyggelserne og for at skabe indkørsler til de kommende tværgader med boliger. I første omgang skal tværgaderne bruges som byggepladsadgange men når bebyggelsen er færdig bliver tværgaderne lokale lege- og opholdsgader.
 Ombygningerne af Robert Jacobsens Vej forventes at blive udført fra udgangen af 2017 til midten af 2018.

(Illustrationer: Fra By og Havns nyhedsbrev juli 2017)

Godt liv:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

euronews