lørdag 17 marts 2018

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 ørestad

Ørestad Have: 311 boliger på Richard Mortensens Vej

orestad have fromsouthwestArkitektgruppen fortsætter med at bygge i Ørestad Syd. Nu en stor karré med både almene og private udlejningsboliger i samarbejde med NREP og AAB

•  Byggefirmaet Arkitektgruppen, investerinsselskabet NREP samt den almene boligorganisation AAB bygger nu ejendommen Ørestad Have i Ørestad Syd på et byggefelt nord for Hesteskoen og ud til Asger Jorns Allé.
Karréen får 311 boliger, hvoraf de 148 bliver almene lejeboliger og resten private udlejningsboliger. Dertil kommer en daginstitution til 170 børn og et erhvervslejemål. Det samlede byggeri på 28.000 kvm. er tegnet af Dorte Mandrup Arkitekter.

orestad have 0435Markering af byggestarten i tirsdags. Fra venstre ses Christian Høgsbro, adm. direktør i AAB, Robin Feddern, adm. direktør i Arkitektgruppen, Frank Jensen (S), overborgmester samt Jakob Flymer, NREP.Blandet by
AAB, der er Danmarks største almene boligforening, har udviklet byggeriet i samarbejde med Arkitektgruppen/NREP.
"Vi er meget glade for samarbejdet omkring dette projekt, som har en god balance mellem private og almene udlejningsboliger. Indgåelsen af partnerskaber med private aktører er afgørende for, at vi som almen boligforening kan være med til at løfte et projekt som dette," siger Christian Høgsbro, adm. direktør i AAB.

orestad have fromsoutheastØrestad Have set fra sydøst. Byggeriet på 28.000 kvm. ved Asger Jorns Allé og Richard Mortensens Vej får 311 boliger samt en daginstitution til 170 børn. (Illustration: Arkitektgruppen).Byggestarten blev markeret i tirsdags, hvor overborgmester Frank Jensen (S) mødtes med ABB, Arkitektgruppen og NREP i Ørestad Syd.
På Københavns Rådhus ser man meget positivt på denne type karréer, fordi den understøtter ønsket om, at København skal være en by for alle og derfor skal indeholde en varieret boligmasse.
”For byens udvikling er det vigtigt, at der bliver bygget mange forskellige slags boliger, herunder også almene boliger, så vi sikrer, at København også i fremtiden er for alle uanset alder, familieforhold og indkomst,” siger Frank Jensen.

orestad have 0452Skabe noget til fremtiden
I Ørestad Syd har Arkitektgruppen været en stor aktør gennem de seneste ti år, og diversiteten i byrummet og boligmassen ligger selskabet meget på sinde.
”Med Ørestad Syd har København fået en ny bydel, der stadig er under udvikling. Vi har været en del af denne udvikling i mange år og ser det som en unik chance for på den ene side at skabe noget til fremtiden, men på den anden side også at bygge bro til den allerede eksisterende by med dens behov for en varieret boligmasse,” siger Robin Feddern, adm. direktør i Arkitektgruppen.

Læs mere om Arkitektgruppens seneste byggerier i Ørestad: https://arkitektgruppen.dk/paavej/

Godt liv:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

euronews